Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie usterek i  wad w zamontowanych instalacjach OZE

Przypominamy Uczestnikom projektu, że wszelkie usterki, wadliwe działanie bądź uchybienia w montażu instalacji OZE należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Leżajsku (pisemnie, telefonicznie lub mailowo). Takie unormowanie zapisano w § 2 ust. 13 pkt 7 Umowy na montaż instalacji pomiędzy Uczestnikiem projektu i Gminą Miasto Leżajsk.

 

Zgłaszanie usterek bądź zastrzeżeń do montażu lub  sposobu funkcjonowania instalacji bezpośrednio do wykonawcy instalacji lub do zaangażowanych przez niego podwykonawców jest prawnie bezskuteczne, ponieważ w stosunku do Uczestników projektu nie mają oni żadnych stosunków zobowiązaniowych – podmiotem uprawnionym do egzekwowania należytego wykonania zamówienia są wyłącznie gminy: Miasto Leżajsk – dla terenu miasta Leżajsk i Grodzisko Dolne – dla terenu gminy Grodzisko Dolne.

 

Wersja XML