Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Leżajsku od 13 października 2020 roku do odwołania

Od 13 października w związku z aktualną sytuacją epidemiczną do Urzędu Miejskiego można wejść wyłącznie od strony wewnętrznego dziedzińca tj. od Urzędu Stanu Cywilnego.

Bezpośrednia obsługa Interesantów obejmuje wyłącznie:


1)    meldunki,
2)    dowody osobiste,
3)    wpisy w ewidencji działalności gospodarczej,
4)    zgłoszenie urodzenia dziecka:


•    tylko jedno z rodziców, gdy dziecko pochodzi z małżeństwa,
•    w przypadku uznania ojcostwa: obydwoje rodzice, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu,


5)    zgłoszenie zgonu – tylko jedna osoba,
6)    wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego:


•    do 7 dni jeżeli akty znajdują się w USC Leżajsk,
•    do 10 dni jeżeli akt jest w innym USC (o ile dany urząd pracuje).
Wniosek o odpisy można złożyć:
 - poprzez EPUAP
 - korespondencyjne
- osobiście: – tylko jedna osoba, uprawniona do ich otrzymania.


7)    wydawanie zaświadczeń do ślubów konkordatowych  - przed zgłoszeniem się do USC bezwzględnie kontakt telefoniczny 17 242 73 33 wewn. 124


8)    śluby cywilne: ilość osób na ceremonii: narzeczeni i świadkowie

9)    dokonywanie opłat w kasie (preferowane jest dokonywanie wpłat na rachunki bankowe)
70 1090 2590 0000 0001 4488 9286 - wszystkie opłaty i podatki za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
43 1090 2590 0000 0001 4488 9287 - WYŁĄCZNIE rachunek na wnoszone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W innych sprawach w przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem niezbędne będzie uprzednie telefoniczne umówienie wizyty ( 17 242 73 33).  


Pozostałe zadania realizowane będą w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów tj.:
1)    poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki obok wejścia- drzwi USC (bez dokonania potwierdzenia odbioru),
2)    za pośrednictwem poczty elektronicznej,
3)    pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
4)    za pośrednictwem platformy e-PUAP:    1808011
5)    telefonicznie – 17 242 73 33.

 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

Wersja XML