Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

Jest to nowe świadczenie, które ma na celu zrównoważenie wysokich wydatków gospodarstw domowych w  związku z rosnącymi cenami na rynku energii, w tym kosztów opału.   

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Urząd Miejski w Leżajsku - Biuro Ochrony Środowiska - pok. nr 6 na parterze.

Wnioski można również składać w pokoju nr 21, 23 i 27 na II p. Urzędu Miejskiego oraz w Referacie Księgowo-Finansowym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Skłodowskiej 8 (pok. 30).

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r.

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 r.: druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Prosimy o uważne i dokładne wypełnianie wniosków, w szczególności

 • prawidłowe wpisanie NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
 • danych kontaktowych;          adresu poczty elektronicznej

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 17 24 27 333, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Formularz wniosku o dodatek węglowy można pobrać poniżej:

 

Wniosek – Dodatek Węglowy  Pobierz

 

Klauzula Informacyjna – Dodatek Węglowy  Pobierz

 

Dodatkowo - w Urzędzie Miejskim w Leżajsku - pełnione będą dyżury w sprawie przyjmowania wniosków :

w dni robocze: od 7:00 do 17:30

w soboty: od 9:00 do 13:00

pok. Nr 6 na parterze budynku - wejście od strony USC.

Wersja XML