Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy wpłat wkładu własnego - 11.10.2018

Zgodnie z zapisami umowy na montaż instalacji wymagany wkład własny należy zapłacić w nieprzekraczalnym terminie:

1.       do dnia 31 października 2018r. - montaż w roku 2018

*        planowany termin rozpoczęcia prac to 5 listopada 2018

*        montaż instalacji może być uzależniony od warunków pogodowych oraz dostępności materiałów na rynku

2.       do 15 grudnia 2018r. - montaż w roku 2019

*        nieprzekraczalny termin montażu to dzień 30 lipca 2019 r.

*        w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, montaż może odbywać się także w miesiącach zimowych

na rachunek bankowy Gminy Miasto Leżajsk o nr 58 1600 1462 1023 2831 0000 0003, wpisując w tytule przelewu swoje imię i nazwisko, nr umowy, oraz dopisek „instalacja OZE – solary”.

O kwotach wymaganego wkładu własnego dla poszczególnych wielkości instalacji i stawek podatku VAT zamieściliśmy informacje TUTAJ.

Wersja XML